Zapojení rodičů do procesu hodnocení žáků

Postup FH: Zapojení rodičů do procesu hodnocení žáků
Postup FH: Zapojení rodičů do procesu hodnocení žáků
Příloha 1: Ukázky týdenních plánů, 1.–4. ročník ZŠ
Příloha 1: Ukázky týdenních plánů, 1.–4. ročník ZŠ
Příloha 2: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 2: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 3: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 3: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 4: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 4: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 5: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 5: Ukázka dotazníku pro individuální konzultaci
Příloha 6: Ukázka z notýsku žáka prvního ročníku
Příloha 6: Ukázka z notýsku žáka prvního ročníku
Příloha 7: Měsíční sebehodnocení žáka z knihy hodnocení
Příloha 7: Měsíční sebehodnocení žáka z knihy hodnocení
Příloha 8: Čtvrtletní hodnocení kompetencí žáka rodičem
Příloha 8: Čtvrtletní hodnocení kompetencí žáka rodičem
Příloha 9: Pololetní vyjádření rodičů k rozvoji osobnosti žáka
Příloha 9: Pololetní vyjádření rodičů k rozvoji osobnosti žáka

Aktivity jsem realizovala se třemi třídami, tedy se třemi různými skupinami rodičů. Každá realizace přinesla jiné výstupy a jiné přínosy, ale vždy se popsané možnosti zapojení rodičů osvědčily. Je samozřejmě možné využít pouze některé z popsaných aktivit, měnit jejich pořadí a počet opakování. Já je však uvádím tak, jak se mi nejvíce osvědčily a jak jsem je realizovala se svými žáky a jejich rodiči.

Štítky