Využití kritérií v hodinách čtení na 1. stupni 

Předem stanovená kritéria pomáhají žákům i učitelům ověřit si, do jaké míry žáci zvládli požadovaný vzdělávací cíl. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 3: Vysvětlování kritérií čtení Příloha 4: Počáteční práce s kritérii čtení Příloha 7: Pokročilejší práce s kritérii čtení Příloha 8: Práce s kritérii čtení ve skupině Příloha 10: Ukázka čtení […]

Hodnocení plakátu na 2. stupni v přírodopise na základě kritérií stanovených učitelem 

Hodnocení plakátu na základě kritérií stanovených učitelem – z metod formativního hodnocení byla využita kritéria pro tvorbu plakátu (stanovená učitelem), vrstevnické hodnocení, sebehodnocení.