Hodnocení plakátu na 2. stupni v přírodopise na základě kritérií stanovených učitelem

Postup FH: Hodnocení plakátu na 2. stupni v přírodopise na základě kritérií stanovených učitelem
Postup FH: Hodnocení plakátu na 2. stupni v přírodopise na základě kritérií stanovených učitelem
Příloha 1: Power Point prezentace – kritéria plakátu
Příloha 1: Power Point prezentace – kritéria plakátu
Příloha 2a: Plakát s částečně splněnými kritérii, ohodnocen lepíky
Příloha 2a: Plakát s částečně splněnými kritérii, ohodnocen lepíky
Příloha 2b: Plakát s částečně splněnými kritérii, ohodnocen lepíky
Příloha 2b: Plakát s částečně splněnými kritérii, ohodnocen lepíky
Příloha 2c: Plakát splňující kritéria, ohodnocen lepíky
Příloha 2c: Plakát splňující kritéria, ohodnocen lepíky

Hodnocení plakátu na základě kritérií stanovených učitelem – z metod formativního hodnocení byla využita kritéria pro tvorbu plakátu (stanovená učitelem), vrstevnické hodnocení, sebehodnocení.

Štítky