Práce s cíli prostřednictvím grafů úspěšnosti na 2. stupni ZŠ

Postup FH: Práce s cíli prostřednictvím grafů úspěšnosti na 2. stupni ZŠ
Postup FH: Práce s cíli prostřednictvím grafů úspěšnosti na 2. stupni ZŠ
Příloha 1: Tabulka bodového hodnocení
Příloha 1: Tabulka bodového hodnocení
Příloha 2: Grafy úspěšnosti
Příloha 2: Grafy úspěšnosti

Žáci si na začátku pololetí sami stanoví, jaké výsledné známky z předmětu by chtěli na vysvědčení dosáhnout. Ke každému klasifikačnímu stupni v závěrečném hodnocení je přiřazen celkový počet bodů, který je potřeba získat v průběhu daného pololetí. Bodová stupnice je uvedena v příloze č. 1. Své dílčí bodové výsledky si žáci zaznamenávají do svého osobního Grafu úspěšnosti (viz příloha č. 2). Názornost grafu jim pomáhá sledovat vlastní pracovní výkon v průběhu času, cílevědomé rozdělení zaměření své práce a přibližování se k vytčenému cíli. Žáci mají možnost získat body nejen formou testů prověřujících znalosti, ale také za dobrovolné domácí projekty nebo různé činnosti v rámci výukových hodin. Své bodové zisky zaznamenávají do grafu, a mají tak v průběhu pololetí dokonalý přehled, kde se na své cestě k cíli právě nacházejí.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 3: Reflexe žáků

 

Štítky