Práce s cíli a jejich ověřováním na 2. stupni ZŠ v českém jazyce

Postup FH: Práce s cíli a jejich ověřováním na 2. stupni ZŠ v českém jazyce
Postup FH: Práce s cíli a jejich ověřováním na 2. stupni ZŠ v českém jazyce
Příloha 1: Podstatná jména – tematický plán, vzdělávací cíle a pravidla písemné práce
Příloha 1: Podstatná jména – tematický plán, vzdělávací cíle a pravidla písemné práce
Příloha 2: Šablona vyhodnocovací tabulky – prázdná
Příloha 2: Šablona vyhodnocovací tabulky – prázdná
Příloha 3: Podstatná jména – zadání písemné práce
Příloha 3: Podstatná jména – zadání písemné práce
Příloha 4: Aktivita formulovaná cílem – ukázka
Příloha 4: Aktivita formulovaná cílem – ukázka
Příloha 5: Obsah učiva formulovaný cíli – ukázka
Příloha 5: Obsah učiva formulovaný cíli – ukázka
Příloha 6: Sebehodnoticí dotazník – ukázka
Příloha 6: Sebehodnoticí dotazník – ukázka
Příloha 7: Prezentace – odborný panel ČŠI
Příloha 7: Prezentace – odborný panel ČŠI

Předkládaný materiál dokumentuje konkrétní ukázku jednoho z možných způsobů ověřování cílů u žáků. Cílem je představit smysl a efektivitu stanovování cílů ve výuce, a to zejména pro osobní růst žáka v oblasti jeho autonomie ve vzdělávání a schopnosti sebereflexe. Níže popsaný postup FH zároveň představuje velmi praktický způsob tvorby podkladů pro hodnocení žáků, ať už pro průběžnou zpětnou vazbu, tak finální zpětnou vazbu ve formě klasifikace či slovního hodnocení. Mezi pozitivní výhody či dopady tohoto postupu patří individuální přístup k žákovi, zapojení žáka do hodnocení, vytvoření konkrétního přehledu vědomostí a dovedností žáka (využitelného pro učitele, žáka i rodiče) a především posilování zodpovědnosti žáka za své vlastní učení. Nevýhodou je (alespoň z počátku) časová náročnost při tvorbě potřebných materiálů a zavádění daného postupu, ta se však postupně snižuje.

 

Štítky