Poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení v dějepise na 2. stupni ZŠ

Postup FH: Poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení v dějepise na 2. stupni ZŠ
Postup FH: Poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení v dějepise na 2. stupni ZŠ
Příloha 1: Pracovní list 1948
Příloha 1: Pracovní list 1948
Příloha 2: Ukázky zpracování žáků
Příloha 2: Ukázky zpracování žáků
Příloha 3: Slovní hodnocení učitele
Příloha 3: Slovní hodnocení učitele

Pro tuto aktivitu jsem vybrala jako metodu formativního hodnocení poskytování individuální zpětné vazby formou slovního hodnocení. Vzhledem k tomu, že test jsem zadávala v období, kdy se začínalo s distanční výukou, zvolila jsem tento způsob hodnocení jako adekvátní i s ohledem na věkovou kategorii žáků.

Štítky