Využití hodnoticího archu v projektu ve výuce angličtině na 2. stupni ZŠ

Postup FH: Využití hodnoticího archu v projektu ve výuce angličtině na 2. stupni ZŠ
Postup FH: Využití hodnoticího archu v projektu ve výuce angličtině na 2. stupni ZŠ
Příloha 1: Hodnoticí arch
Příloha 1: Hodnoticí arch
Příloha 2: Brainstorming – plakát závod
Příloha 2: Brainstorming – plakát závod
Příloha 3: Plakáty
Příloha 3: Plakáty
Příloha 5: Český přepis videozáznamu
Příloha 5: Český přepis videozáznamu
Příloha 6: Vyplněné hodnoticí archy
Příloha 6: Vyplněné hodnoticí archy

Žáci navštěvují třídu s bilingvním programem, úroveň řečových dovedností v cílovém jazyce je tedy vyšší, než je v 8. třídě ZŠ obvyklé. Po návratu z distanční výuky jsme záměrně zařazovali do výuky kooperativní formy práce, abychom rozvíjeli váznoucí komunikaci mezi žáky a jejich spolupráci.

Pro hodnocení plakátů, které byly výstupem projektu, jsem vytvořila hodnoticí arch – viz příloha 1: Hodnoticí arch. Ten sestával z kontrolního seznamu povinných informací, které plakát musí obsahovat, a dále z poznámkové části k prezentaci skupiny.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 4: Vzájemné hodnocení a sebehodnocení

 

Štítky