Techniky sebehodnocení (semafor) a vrstevnického učení na 2. stupni ZŠ v matematice

Postup FH: Techniky sebehodnocení (semafor) a vrstevnického učení na 2. stupni ZŠ v matematice
Postup FH: Techniky sebehodnocení (semafor) a vrstevnického učení na 2. stupni ZŠ v matematice
Příloha 1: Losovátka
Příloha 1: Losovátka
Příloha 2: Semafor – začátek
Příloha 2: Semafor – začátek
Příloha 3: Semafor – konec
Příloha 3: Semafor – konec
Příloha 4: Pracovní list – zadání
Příloha 4: Pracovní list – zadání
Příloha 5: Pracovní list – žákovské řešení – skupina A
Příloha 5: Pracovní list – žákovské řešení – skupina A
Příloha 6: Pracovní list – žákovské řešení – skupina B
Příloha 6: Pracovní list – žákovské řešení – skupina B
Příloha 7: Pracovní list – žákovské řešení – skupina D
Příloha 7: Pracovní list – žákovské řešení – skupina D
Příloha 8: Komentáře k žákovským řešením
Příloha 8: Komentáře k žákovským řešením

Tuto skupinovou práci lze použít v každém předmětu. Já jsem ji připravila tak, aby si žáci ověřili aktuální stav svých vědomostí. Tuto aktivitu jsem zařadila v rámci výuky v 6. ročníku v předmětu matematika při dvouhodinovce. Hodina byla koncipována jako příprava na následující test zaměřený na prověření početních operací s desetinnými čísly a převodů jednotek hmotnosti. Při kontrole a porovnávání výsledků a postupů řešení se spolužáky si žáci uvědomí, na co se mají zaměřit při další přípravě.

 

Štítky