Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků v matematice na 2. stupni ZŠ – upravený tříbarevný test

Postup FH: Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků v matematice na 2. stupni ZŠ – upravený tříbarevný test
Postup FH: Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků v matematice na 2. stupni ZŠ – upravený tříbarevný test
Příloha 1: PL – Řešení rovnic – skupinová práce
Příloha 1: PL – Řešení rovnic – skupinová práce
Příloha 2: Vzorové řešení – Řešení rovnic – skupinová práce
Příloha 2: Vzorové řešení – Řešení rovnic – skupinová práce
Příloha 3: PL – Operace s přirozenými čísly
Příloha 3: PL – Operace s přirozenými čísly
Přílohy 4a–d: Přílohy ukazují autentické práce žáků (4b, 4c, 4d) a příloha č. 4a komentuje tyto práce žáků
Přílohy 4a–d: Přílohy ukazují autentické práce žáků (4b, 4c, 4d) a příloha č. 4a komentuje tyto práce žáků

Tuto modifikaci tříbarevného testu, ve které je místo tří barev volena metoda tří sloupců, využívám ve třídě tehdy, když chci žáky nechat pracovat nejen samostatně, ale i ve dvojicích a skupinách. V tříbarevném testu pracuje každý žák samostatně a barevně odlišuje úpravy
a opravy řešení při spolupráci se spolužáky. V této variantě tříbarevného testu může žák po samostatném řešení zadaného úkolu využít znalosti a vědomosti spolužáků k upevnění svých znalostí, navíc se naučí při hledání řešení spolupracovat a pomáhat si navzájem s ostatními.

 

Štítky