Já a škola – sebehodnocení žáků

Popis FH: Já a škola – sebehodnocení žáků
Popis FH: Já a škola – sebehodnocení žáků
Příloha 1: Pracovní list Já a škola – nevyplněný
Příloha 1: Pracovní list Já a škola – nevyplněný
Příloha 2: Ukázky vyplněných pracovních listů
Příloha 2: Ukázky vyplněných pracovních listů

Tento pracovní list se zaměřuje na rozvoj dovednosti hodnotit svou vlastní práci. Sebehodnocení žáka je pak možné porovnávat s pohledem učitele a rodičů. Pracovní list se zaměřuje na pokrok obecně v jednotlivých předmětech. Není zde konkrétně definované učivo v rámci jednotlivých předmětů. Pracovní list vznikl s původním záměrem zhodnocení práce během distanční výuky, později byl ale modifikován pro klasickou prezenční výuku.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 3: Reflexe žáka 1

Příloha 4: Reflexe žáka 2

Příloha 5: Reflexe žáka 3

Příloha 6: Reflexe žáka 4

Příloha 7: Reflexe žáka 5