Reflexe výuky formou propustek na 1. stupni ZŠ

Postup FH: Reflexe výuky formou propustek na 1. stupni ZŠ
Postup FH: Reflexe výuky formou propustek na 1. stupni ZŠ
Příloha 1: Foto – propouštěcí lístečky po týdnu
Příloha 1: Foto – propouštěcí lístečky po týdnu
Příloha 2: Foto – propouštěcí lístečky po skončení hodiny
Příloha 2: Foto – propouštěcí lístečky po skončení hodiny

Propustky – jedna z technik formativního hodnocení, díky které si můžeme u žáků ověřit aktuální stav porozumění probírané látce. Můžeme rychle zjistit, kde se žáci zrovna nacházejí a jak jim popřípadě pomoci, aby dosáhli stanoveného cíle. Každý žák má tak možnost sám zhodnotit svůj školní výkon a zamyslet se nad svými silnými a slabými stránkami. Je důležité, aby se s propustkami pracovalo i nadále, a to poskytnutím zpětné vazby od učitele. Propustky můžeme psát na lepicí papírky a odevzdat při odchodu ze třídy, ať už nalepením na tabuli, či dveře. Je také možné, aby žáci psali na flipchartovou tabuli. Učitel pak ponechá žákovu zpětnou vazbu na tabuli do druhého dne, kdy se k propustkám vrátí a pracuje s nimi v navazující hodině.

 

Štítky