Sebehodnocení na škále na 1. stupni v českém jazyce

Postup FH: Sebehodnocení na škále na 1. stupni v českém jazyce
Postup FH: Sebehodnocení na škále na 1. stupni v českém jazyce
Příloha 1: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 2. ročníku
Příloha 1: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 2. ročníku
Příloha 2: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 3. ročníku
Příloha 2: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 3. ročníku
Příloha 3: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 4. ročníku
Příloha 3: Sebehodnocení žáků na škále v pracovních listech ve 4. ročníku
Příloha 4: Vzájemné hodnocení žáků ve dvojicích, trojicích
Příloha 4: Vzájemné hodnocení žáků ve dvojicích, trojicích

Sebehodnocení na škále je možné používat během probírání určitého tematického okruhu i po něm, na jeho konci. Žáci mají přehled při osvojování si daného učiva o tom, jak učivo zvládají, jak se v něm cítí jistí, popřípadě co jim dělá potíže a na co se tedy ještě musí zaměřit. Pro žáky slouží sebehodnocení jako zpětná vazba k naplňování stanoveného cíle, vidí, kde na cestě k jeho dosažení právě jsou.

 

Štítky