Sebehodnocení na 1. stupni ZŠ (hamburger)

Postup FH: Sebehodnocení na 1. stupni ZŠ (hamburger)
Postup FH: Sebehodnocení na 1. stupni ZŠ (hamburger)
Příloha 1: Hamburger v praxi – vyplněný žákem
Příloha 1: Hamburger v praxi – vyplněný žákem
Příloha 2: Hamburger v praxi – prázdný formulář
Příloha 2: Hamburger v praxi – prázdný formulář

Žáci na základě probraného učiva v hodině zhodnotí svůj výkon a zaměří se na činnosti, ve kterých se cítí být jistí (nepotřebují další upevňování učiva), a zároveň na ty, kde cítí potřebu se k danému tématu ještě vrátit.

 

Štítky