Sebehodnocení s využitím grafického znázornění na 1. stupni ZŠ

Postup FH: Sebehodnocení s využitím grafického znázornění na 1. stupni ZŠ
Postup FH: Sebehodnocení s využitím grafického znázornění na 1. stupni ZŠ
Příloha 1: Šablona Vláček Šikuláček
Příloha 1: Šablona Vláček Šikuláček
Příloha 2: Fotografie žáků vybarvujících Vláček Šikuláček
Příloha 2: Fotografie žáků vybarvujících Vláček Šikuláček
Příloha 3: Fotografie učitele při vysvětlování, jak pracovat s Vláčkem Šikuláčkem
Příloha 3: Fotografie učitele při vysvětlování, jak pracovat s Vláčkem Šikuláčkem
Příloha 5: Vybarvený Vláček Šikuláček
Příloha 5: Vybarvený Vláček Šikuláček
Příloha 7: Příprava vyučovací hodiny
Příloha 7: Příprava vyučovací hodiny

Žáci dostanou nevybarvený Vláček Šikuláček (příloha 1). Jedná se o lokomotivu, která veze 6 vagonků. Do mráčku nad lokomotivou napíší žáci své jméno. Každý vagonek symbolizuje jeden předmět.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 4: Práce s Vláčkem Šikuláčkem – Kačka

Příloha 6: Reflexe žáků – Míša

Příloha 8: Hodnocení na konci vyučovací hodiny – Míša

 

Štítky