Sebehodnocení před úkolem/cvičením a po něm na 1. stupni v hodinách českého jazyka

Postup FH: Sebehodnocení před úkolemcvičením a po něm na 1. stupni v hodinách českého jazyka
Postup FH: Sebehodnocení před úkolemcvičením a po něm na 1. stupni v hodinách českého jazyka
Příloha 1: Fotografie sebehodnoticí kartičky
Příloha 1: Fotografie sebehodnoticí kartičky
Příloha 2: Fotografie vyplněných sebehodnoticích kartiček
Příloha 2: Fotografie vyplněných sebehodnoticích kartiček

Tuto techniku jsme ve třídě zaváděli již od 2. ročníku. S žáky jsme se věnovali sebehodnocení od první třídy, ale vždy jen na bílé tabulce, ústně, pomocí rozhovoru. Hledali jsme něco, co nám vydrží i jako důkaz o našem učebním postupu, pokroku.

 

Štítky