Sebehodnocení – motivační projektový den na 1. stupni ZŠ

Postup FH: Sebehodnocení – motivační projektový den na 1. stupni ZŠ
Postup FH: Sebehodnocení – motivační projektový den na 1. stupni ZŠ
Příloha 1: Příprava a realizace vyučovací hodiny ČJ (pracovní listy, ukázky dětských prací)
Příloha 1: Příprava a realizace vyučovací hodiny ČJ (pracovní listy, ukázky dětských prací)
Příloha 2: Příprava a realizace vyučovací hodiny MA (pracovní listy, ukázky dětských prací, myšlenková mapa na tabuli)
Příloha 2: Příprava a realizace vyučovací hodiny MA (pracovní listy, ukázky dětských prací, myšlenková mapa na tabuli)
Příloha 3: Sebehodnoticí pracovní list Tovaryšova cesta
Příloha 3: Sebehodnoticí pracovní list Tovaryšova cesta
Příloha 4: Příprava a realizace vyučovací hodiny VV (cechy – vývěsní štíty)
Příloha 4: Příprava a realizace vyučovací hodiny VV (cechy – vývěsní štíty)

Předmět český jazyk a literatura sloužil k úvodu do tématu středověkého vyučení se mistrem a k využití tohoto prostředí v sebehodnoticím listu. V předmětu matematika a její aplikace jsme již využili sebehodnoticí pracovní list a výtvarná výchova posloužila k motivaci a dotvořila atmosféru (převod z tehdejší doby do současnosti).

 

Štítky