Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení (2 hvězdičky a přání) na 2. stupni 

Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení audionahrávky žáků na základě kritérií stanovených učitelem – z metod formativního hodnocení byla využita technika Dvě hvězdičky a přání. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 4: 2 hvězdičky a přání – online hodina

Práce s cíli a sebehodnocením na 2. stupni 

Materiál se zaměřuje na práci s cíli – jejich postupné představování, naplňování v různých fázích hodiny, formulování cíle žáky a závěrečnou reflexi žáků vztahující se k cílům. Vychází se zde z plánování pozpátku – kdy nejprve promyslíme a velmi přesně a konkrétně vymezíme cílový stav učení žáka, poté rozmyslíme, jak poznáme, že žák došel k […]