Práce s cíli a sebehodnocením na 2. stupni

Postup FH: Práce s cíli a sebehodnocením na 2. stupni
Postup FH: Práce s cíli a sebehodnocením na 2. stupni
Příloha 1: Plán hodiny
Příloha 1: Plán hodiny
Příloha 1a: Text Karel Veliký: dobrodinec – noviny
Příloha 1a: Text Karel Veliký: dobrodinec – noviny
Příloha 1a: Karel Veliký: zloduch – noviny
Příloha 1a: Karel Veliký: zloduch – noviny
Příloha 1b: Pracovní listy pro žáky – nevyplněný
Příloha 1b: Pracovní listy pro žáky – nevyplněný
Příloha 1b: Pracovní listy pro žáky – vyplněné
Příloha 1b: Pracovní listy pro žáky – vyplněné
Příloha 2: Prezentace Karel Veliký – cíle
Příloha 2: Prezentace Karel Veliký – cíle
Příloha 3: Sebehodnocení žáků na konci hodiny vzhledem k cíli – autentické ukázky
Příloha 3: Sebehodnocení žáků na konci hodiny vzhledem k cíli – autentické ukázky
Příloha 4: Kahoot
Příloha 4: Kahoot

Materiál se zaměřuje na práci s cíli – jejich postupné představování, naplňování v různých fázích hodiny, formulování cíle žáky a závěrečnou reflexi žáků vztahující se k cílům. Vychází se zde z plánování pozpátku – kdy nejprve promyslíme a velmi přesně a konkrétně vymezíme cílový stav učení žáka, poté rozmyslíme, jak poznáme, že žák došel k cíli nebo se k němu blíží, a následně vybíráme učební činnosti, kterými se budeme se žáky od začátku po konec hodiny ubírat.

Štítky