Zapojení rodičů do procesu hodnocení žáků 

Aktivity jsem realizovala se třemi třídami, tedy se třemi různými skupinami rodičů. Každá realizace přinesla jiné výstupy a jiné přínosy, ale vždy se popsané možnosti zapojení rodičů osvědčily. Je samozřejmě možné využít pouze některé z popsaných aktivit, měnit jejich pořadí a počet opakování. Já je však uvádím tak, jak se mi nejvíce osvědčily a jak […]