Využití semaforu na 2. stupni ZŠ 

U klasického semaforu, jak je původně popsán, tj. jako technika zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků, využívají žáci tři barvy – zelenou, oranžovou a červenou k signalizaci učiteli. Pro tuto signalizaci mohou být využity plastové kelímky, značky, papírky apod. Pokud žák signalizuje v průběhu práce zelenou, znamená to, že pracuje a nemá žádný dotaz či problém. […]

Špachtle / losovátka využitelná v technice „Zamysli se, prober s partnerem, vyslov přede všemi“ na 2. stupni 

Primárním účelem této techniky je zjištění aktuálního stavu porozumění žáků. Žáci se nejprve sami zamyslí nad odpovědí na danou otázku (tj. zjišťujeme jejich vlastní prekoncepty), pak se podělí s partnerem (sdílí své znalosti, vědomosti, postoje) a nakonec s celou třídou. Technika má více modifikací, konkrétně: v první fázi think může žák myšlenky zaznamenávat na papír […]

Mazací tabulky na 1. stupni 

Mazací tabulky jsem se rozhodla používat proto, abych od žáků dostala okamžitou zpětnou vazbu, jak na tom v dané aktivitě jsou. V případě, že jsem se ptala ústně, vždy odpovídal pouze jeden žák a já viděla, jak na tom je pouze on. Tabulky mi zajišťují, že dostanu zpětnou vazbu od všech žáků. Okamžitě vidím, jak […]

Mazací tabulky na 2. stupni 

Na mazací tabulky se píše stíracím fixem. Využívají se k zjištění okamžitého stavu znalostí žáků, k oboustranné zpětné vazbě (žák – učitel, učitel – žák) a na podporu aktivní práce v hodině. Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1a: Mazací tabulky na 2. stupni – využití Příloha 1b: Mazací tabulky na 2. stupni – využití […]

Špachtle / losovátka na 2. stupni 

Špachtle jsou nástroj, který umožňuje učiteli zjišťovat aktuální stav porozumění u žáků, aktivizuje žáky při učení a z jejich pohledu také přispívá k větší spravedlivosti.   Videa k materiálu jsou k dispozici na: Příloha 1: Špachtle / losovátka na 2. stupni Příloha 2: Špachtle / losovátka na 2. stupni Příloha 3: Špachtle / losovátka na […]

Špachtle / losovátka na 1. stupni 

Pro zavedení techniky losovacích kartiček jsem se rozhodla v době, kdy děti, které učím, byly v 1. ročníku. Vyrobila jsem si sadu kartiček se jmény (viz příloha 1). Žákům jsem vysvětlila, proč budeme kartičky používat. Žáky budu vyvolávat pomocí kartiček, a tak budou všichni vyvoláváni spravedlivě. Všichni ale musí dávat pozor, aby slyšeli, zda nebudou právě oni […]

Semafor na 1. stupni 

Žáci v hodinách pracují různým tempem a každý jedinec má různý stupeň porozumění probíranému učivu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vyzkoušet techniku semaforu, abych získala ve třídě větší vizuální přehled o práci a porozumění jednotlivých žáků. Techniku semaforu jsem se rozhodla zavést, když byli moji žáci ve 2. ročníku a já jsem se s ní […]