Špachtle / losovátka využitelná v technice „Zamysli se, prober s partnerem, vyslov přede všemi“ na 2. stupni

Postup FH Špachtle losovátka využitelná v technice Zamysli se, prober s partnerem, vyslov přede všemi na 2. stupni
Postup FH Špachtle  losovátka využitelná v technice Zamysli se, prober s partnerem, vyslov přede všemi na 2. stupni

Primárním účelem této techniky je zjištění aktuálního stavu porozumění žáků. Žáci se nejprve sami zamyslí nad odpovědí na danou otázku (tj. zjišťujeme jejich vlastní prekoncepty), pak se podělí s partnerem (sdílí své znalosti, vědomosti, postoje) a nakonec s celou třídou. Technika má více modifikací, konkrétně: v první fázi think může žák myšlenky zaznamenávat na papír nebo bílou tabulku, v druhé fázi je možné sdílet je se sousedem, náhodně vylosovaným žákem, využít techniku těkej – štronzo nebo žáci mohou sdílet názory v menších skupinkách. Ve fázi share je možné žáky náhodně losovat a ti sdílejí informace před třídou nebo je možné, aby je sdílely skupiny mezi sebou či je možné společně zapisovat názory na papír, do sešitu nebo na bílou tabulku.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 1: Špachtle / losovátka – zamýšlení nad citátem Františka Palackého

Příloha 2: Špachtle / losovátka – zamýšlení nad dobovou karikaturou

Příloha 3: Špachtle / losovátka – předvídání: atentát na Františka Ferdinanda d’Este

Příloha 4: Špachtle / losovátka – reflexe žáků

 

Štítky