Špachtle / losovátka na 1. stupni

Postup FH: Špachtle losovátka na 1. stupni
Postup FH: Špachtle losovátka na 1. stupni
Příloha 1: Fotografie špachtliček – losovacích kartiček
Příloha 1: Fotografie špachtliček – losovacích kartiček
Příloha 2: Fotografie – losování žáků
Příloha 2: Fotografie – losování žáků

Pro zavedení techniky losovacích kartiček jsem se rozhodla v době, kdy děti, které učím, byly v 1. ročníku. Vyrobila jsem si sadu kartiček se jmény (viz příloha 1). Žákům jsem vysvětlila, proč budeme kartičky používat. Žáky budu vyvolávat pomocí kartiček, a tak budou všichni vyvoláváni spravedlivě. Všichni ale musí dávat pozor, aby slyšeli, zda nebudou právě oni vyvoláni. Ke slovu se tak dostane i ten, kdo by se sám nepřihlásil. Pro ty nejmenší bylo stěžejním důvodem používání kartiček to, že vyvolávání bude spravedlivé.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 3: Špachtle / losovátka na 1. stupni – losování žáků

Příloha 4: Špachtle / losovátka na 1. stupni – vzájemné kladení otázek

Příloha 5: Špachtle / losovátka na 1. stupni – žáci učitelem

Příloha 6: Špachtle / losovátka na 1. stupni – zpětná vazba žáků