Tvorba kritérií v distanční výuce na 1. stupni

Postup FH: Tvorba kritérií v distanční výuce na 1. stupni
Postup FH: Tvorba kritérií v distanční výuce na 1. stupni
Příloha 1: Zadání v GC 1, pokyny, tabulka
Příloha 1: Zadání v GC 1, pokyny, tabulka
Příloha 2: Zadání v GC 2
Příloha 2: Zadání v GC 2
Příloha 3: Zpětná vazba – vrstevnické hodnocení
Příloha 3: Zpětná vazba – vrstevnické hodnocení
Příloha 4a: Kvíz Itálie
Příloha 4a: Kvíz Itálie
Příloha 4b: Kvíz Rusko
Příloha 4b: Kvíz Rusko
Příloha 5: Komunikace žákyně a učitelky o kvízu dle kritérií
Příloha 5: Komunikace žákyně a učitelky o kvízu dle kritérií

Žáci jako vlastníci svého učení – žáci si volili téma, které mohli zpracovávat, samostatně získávali informace z libovolných zdrojů, volili si spolupracovníky, kritéria úspěchu – žáci obdrželi kritéria pro práci a konečný výstup, vrstevnické učení – žáci v týmu připravili kvíz, k němuž museli nastudovat a zpracovat nové informace, žáci zadali svůj kvíz spolužákům, kteří jej využili pro získání informací, vrstevnické hodnocení – žáci psali zpětnou vazbu ke kvízům svých spolužáků a následně reagovali na zpětnou vazbu od svých spolužáků.

 

Štítky