Vzájemné hodnocení práce na základě kritérií při projektové výuce na 1. stupni

Postup FH: Vzájemné hodnocení práce na základě kritérií při projektové výuce na 1. stupni
Postup FH: Vzájemné hodnocení práce na základě kritérií při projektové výuce na 1. stupni
Příloha 1: Fotodokumentace – Společně vytvořená kritéria projektu My family ve 3. ročníku
Příloha 1: Fotodokumentace – Společně vytvořená kritéria projektu My family ve 3. ročníku
Příloha 2: Fotodokumentace – Ukázky žákovských posterů – výstupů projektu My family
Příloha 2: Fotodokumentace – Ukázky žákovských posterů – výstupů projektu My family
Příloha 3: Kritéria pro projekt All About Me v 5. ročníku
Příloha 3: Kritéria pro projekt All About Me v 5. ročníku

S projekty jsem začala s žáky již od 1. ročníku. Tím, co přesně lze považovat za projekt, se zabývá např. Jana Kratochvílová ve své knize Teorie a praxe projektové výuky (2006). Výukový projekt definuje jako „komplexní úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti“.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 4: Prezentace projektu All About Me žákem

Příloha 5: Vzájemné hodnocení žáků

Příloha 6: Hodnocení práce s kritérii – zpětná vazba žáků

 

Štítky