Techniky evokace–reflexe pro podporu individualizace výuky na 1. stupni

Postup FH: Techniky evokace–reflexe pro podporu individualizace výuky na 1. stupni
Postup FH: Techniky evokace–reflexe pro podporu individualizace výuky na 1. stupni
Přílohy 1–3
Přílohy 1–3

Aktivity jsou zaměřeny jak na vizuální, tak na auditivní žáky a je možné je využít předtím, než na daném bloku/tématu začnete společně pracovat, anebo zpětně na konci hodiny. Takový podklad slouží jak k přípravě bloku, tak k jeho evaluaci. Uvádím zde příklad tří aktivit: dvou vizuálních (Domeček a Květina) a jedné auditivní (Kostka).

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 4: Aktivita Kostka

Příloha 5: Aktivita Kostka

 

Štítky