Sebehodnocení v kombinaci s vrstevnickým hodnocením na 1. stupni

Postup FH: Sebehodnocení v kombinaci s vrstevnickým hodnocením na 1. stupni
Postup FH: Sebehodnocení v kombinaci s vrstevnickým hodnocením na 1. stupni
Příloha 1: Sebehodnoticí dotazník – nevyplněný
Příloha 1: Sebehodnoticí dotazník – nevyplněný
Příloha 3: Příklady vyplněných dotazníků
Příloha 3: Příklady vyplněných dotazníků

Cílem bylo, aby se žáci zaměřili na hodnocení vlastní práce, na uvědomění si svého pokroku, kterého dosáhli během 2. ročníku (i s ohledem na distanční výuku), a aby dokázali pojmenovat, kde cítí problém, kde něco nezvládají tak, jak by chtěli.

Dalším cílem bylo toto sebehodnocení konfrontovat s hodnocením spolužáka (Jak mě vidí ostatní?), vnímat spolužákovy pokroky i nezdary, formulovat své myšlenky, pochvaly i rady.

Cílem pro mě bylo získat zpětnou vazbu od žáků, tu následně vyhodnotit a zaměřit se při závěrečném opakování na oblasti, ve kterých žáci cítí nedostatky.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2a: Vrstevnické hodnocení

Příloha 2b: Vrstevnické hodnocení

Příloha 2c: Vrstevnické hodnocení

Příloha 2d: Vrstevnické hodnocení

Příloha 2e: Vrstevnické hodnocení

 

Štítky