Tvorba testových otázek žáky

Postup FH: Tvorba testových otázek žáky
Postup FH: Tvorba testových otázek žáky
Příloha 5: Test
Příloha 5: Test

Celý školní rok v předmětu člověk a jeho svět pracujeme s žáky v měsíčních tématech, která pokrývají učivo tohoto předmětu pro daný ročník ZŠ. Snažíme se pracovat tak, aby žákům nové informace nevypadly z hlavy hned po ukončení tématu. I proto si v průběhu roku žáci tvoří své materiály, z nichž nakonec vznikne jejich vlastní učebnice. Rozhodla jsem se, že se svými žáky zkusím vytvořit celotřídní kvíz na všechna témata tohoto školního roku, abychom si ověřili, co víme a jak rozumíme i zpětně s odstupem několika měsíců daným tématům.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 1: Úvod do práce

Příloha 2: Zpracování otázek 1

Příloha 3: Zpracování otázek 2

Příloha 4: Zpracování otázek 3

Příloha 6: Rozhovor s žákem po testu (audio)

 

Štítky