Formativní hodnocení ve výuce v 1. ročníku ZŠ

Postup FH: Formativní hodnocení ve výuce v 1. ročníku ZŠ
Postup FH: Formativní hodnocení ve výuce v 1. ročníku ZŠ
Příloha 6: Palcové hodnocení kopie
Příloha 6: Palcové hodnocení   kopie
Příloha 7: Práce žáků
Příloha 7: Práce žáků
Příloha 8: Listy ze žákovského portfolia
Příloha 8: Listy ze žákovského portfolia

Cílem tohoto materiálu je předat čtenáři stručný přehled formativních přístupů pedagoga ve výuce v 1. ročníku ZŠ. Tento materiál představuje 5 principů formativního hodnocení, které jsem sama ve výuce realizovala a které považuji za efektivní a přínosné pro další zavádění metod formativního hodnocení ve vyšších ročnících. Každá strategie je doplněna praktickým naplněním daného principu ve věkové skupině 6–7 let (1. ročník ZŠ). Každý princip je proto stručně vysvětlen a na praktické ukázce (video, fotografie, práce žáků) představen. Všechny principy obsahují konkrétní náměty na zavádění formativního hodnocení.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 1: Vrstevnické učení ve dvojicích

Příloha 2: Vrstevnické učení v matematice

Příloha 3: Úkol s kritérii

Příloha 4: Práce s chybou

Příloha 5: Kontrola práce

Příloha 9: Zaznamenávání vlastního učení

Příloha 10: Reflexe zavedení deníku

 

Štítky