Vrstevnické hodnocení na 1. stupni

Postup FH: Vrstevnické hodnocení na 1. stupni
Postup FH: Vrstevnické hodnocení na 1. stupni
Příloha 1: Sendvič (hamburger)
Příloha 1: Sendvič (hamburger)
Příloha 2: Příprava na vyučovací blok
Příloha 2: Příprava na vyučovací blok
Příloha 3: Kritéria skupinové práce
Příloha 3: Kritéria skupinové práce
Příloha 4: Lidská postava
Příloha 4: Lidská postava
Příloha 5: Fotodokumentace – práce na plakátu
Příloha 5: Fotodokumentace – práce na plakátu

Techniku sendvič (viz příloha č.1) jsme využili v předmětu člověk a jeho svět (prvouka) v tématu lidské tělo. Příprava vyučovacího bloku na toto téma je k dispozici v příloze č. 2. Toto téma bylo realizováno jako skupinová práce dvojic a trojic, které si žáci libovolně zvolili. Pro žáky poměrně nenáročné téma lidské tělo jsme zpracovávali formou plakátu, společně jsme formulovali kritéria pro tvorbu plakát (viz příloha č. 3). S kritérii jsme se seznámili na začátku hodiny, byl zde prostor pro pozměnění kritérií nebo pro přesné vysvětlení a ujištění, jak má práce vypadat. Vzhledem k tématu lidské tělo ale nebylo třeba v kritériích nic zásadního měnit. U posledního kritéria, v němž je uveden výčet částí lidského těla, která mají žáci označit a zapsat, jsme se společně dohodli, že každá skupina označí min. 15 částí lidského těla z 28 možných. Toto kritérium jsem předem stanovila takto obsáhlé proto, aby práce skupin s rychlejšími a bystřejšími nebyla pro žáky příliš prostá. Kritéria byla nastavena s předpokladem, že pokud skupina splní všechna tři kritéria, dosáhnou všichni žáci skupiny na jedničku. Pokud nesplní jedno kritérium, získají o stupeň nižší známku. Vzhledem k tématu práce a organizační formě výuky se však nestalo, že by některá skupina nesplnila jedno ze zadaných kritérií. Žáci dostali kritéria na samostatném papíře, aby si mohli odškrtávat, co již splnili.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 6a: Vrstevnické hodnocení

Příloha 6b: Vrstevnické hodnocení

Příloha 6c: Vrstevnické hodnocení

Příloha 6d: Vrstevnické hodnocení

Příloha 6e: Vrstevnické hodnocení

Příloha 6f: Vrstevnické hodnocení

 

Štítky