Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků a poskytování zpětné vazby na 2. stupni

Popis FH: Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků a poskytování zpětné vazby na 2. stupni
Popis FH: Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků a poskytování zpětné vazby na 2. stupni
Příloha 1: Dotazník – nevyplněný
Příloha 1: Dotazník – nevyplněný
Příloha 2: Ukázky vyplněných dotazníků
Příloha 2: Ukázky vyplněných dotazníků

Dotazník (viz příloha 1) slouží žákům k reflektování jejich učebního pokroku v rámci jednoho ze zeměpisných okruhů – Amerika. Také slouží učiteli k poskytnutí zpětné vazby a lze ho vyřešit i jako nástroj pro vrstevnické hodnocení.

Štítky