Práce s chybou v českém jazyce na 1. stupni, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení

Postup FH: Práce s chybou v českém jazyce na 1. stupni, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Postup FH: Práce s chybou v českém jazyce na 1. stupni, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Příloha 1: První diktáty – ukázky práce žáků se sebehodnocením a zpětnou vazbou od spolužáka (ocenění a rada)
Příloha 1: První diktáty – ukázky práce žáků se sebehodnocením a zpětnou vazbou od spolužáka (ocenění a rada)
Příloha 2: Druhé pokusy – ukázky práce žáků se sebehodnocením
Příloha 2: Druhé pokusy – ukázky práce žáků se sebehodnocením

Při psaní diktátu v českém jazyce jsem využila několik postupů formativního hodnocení. V této části popíši celý proces. Pracovala jsem s vyhledáváním vlastních chyb, sebehodnocením i vrstevnickou zpětnou vazbou, konkrétně technikou „Ocenění a rada“.

Štítky