Hodnocení s oporou o kritéria ve výtvarné výchově na 1. stupni

Postup FH: Hodnocení s oporou o kritéria ve výtvarné výchově na 1. stupni
Postup FH: Hodnocení s oporou o kritéria ve výtvarné výchově na 1. stupni
Příloha 1: Ukázky prací s konečným hodnocením
Příloha 1: Ukázky prací s konečným hodnocením
Příloha 3: Otázky k hodnocení techniky tvorby kritérií
Příloha 3: Otázky k hodnocení techniky tvorby kritérií
Příloha 4: Hodnocení techniky žáky
Příloha 4: Hodnocení techniky žáky
Příloha 5: Příprava vyučovací hodiny
Příloha 5: Příprava vyučovací hodiny

Tvorbu kritérií konkrétního produktu společně s žáky a hodnocení produktů můžeme zařadit, kdykoliv chceme/potřebujeme hodnotit žákův výsledek, chceme zajistit větší objektivitu hodnocení a přenést proces hodnocení na samotné žáky. Žáci pak na základě společně stanovených kritérií tvoří produkt a po dokončení jej podle těchto kritérií hodnotí.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2: Vrstevnické hodnocení a sebehodnocení

 

Štítky