Práce s cíli a zpětnou vazbou na 1. stupni

Postup FH: Práce s cíli a zpětnou vazbou na 1. stupni
Postup FH: Práce s cíli a zpětnou vazbou na 1. stupni
Příloha 1: Příprava hodiny matematiky pro 4. ročník – písemné násobení a jeho aplikace do běžného života
Příloha 1: Příprava hodiny matematiky pro 4. ročník – písemné násobení a jeho aplikace do běžného života
Příloha 2: Pracovní listy pro práci ve dvojicích použité ve vyučovací hodině matematiky
Příloha 2: Pracovní listy pro práci ve dvojicích použité ve vyučovací hodině matematiky
Příloha 3: Pracovní listy pro samostatnou práci použité ve vyučovací hodině matematiky
Příloha 3: Pracovní listy pro samostatnou práci použité ve vyučovací hodině matematiky
Příloha 4a: Pracovní listy vyplněné žáky (práce ve dvojicích se vzájemným hodnocením)
Příloha 4a: Pracovní listy vyplněné žáky (práce ve dvojicích se vzájemným hodnocením)
Příloha 4b: Pracovní listy vyplněné žáky (samostatné práce žáků se sebehodnocením)
Příloha 4b: Pracovní listy vyplněné žáky (samostatné práce žáků se sebehodnocením)
Příloha 5: Využití vzniklé práce žáků – inzerce
Příloha 5: Využití vzniklé práce žáků – inzerce

Cíl hodiny by měl být stanoven v každé vyučovací hodině jakéhokoliv předmětu, vždy by měl být uzpůsoben tak, aby napomohl k plnění očekávaných výstupů. Zpracovaný materiál nabízí příklad práce s cíli v hodině matematiky 4. ročníku zaměřené na procvičování písemného násobení a jeho aplikaci ve slovních úlohách z běžného života s využitím metody Hejného.

Štítky