Propustky / Exitky v humanitních předmětech na 2. stupni

Postup FH: Propustky Exitky v humanitních předmětech na 2. stupni
Postup FH: Propustky  Exitky v humanitních předmětech na 2. stupni
Příloha 1a: Propustka se škálou
Příloha 1a: Propustka se škálou
Příloha 1b: Propustka se škálou – jiná varianta
Příloha 1b: Propustka se škálou – jiná varianta
Příloha 2: Mentimeter myšlenkový mrak dějepis
Příloha 2: Mentimeter myšlenkový mrak dějepis
Příloha 3: Mentimeter myšlenkový mrak angličtina
Příloha 3: Mentimeter myšlenkový mrak angličtina
Příloha 4: Otevřená otázka – dějepis
Příloha 4: Otevřená otázka – dějepis
Příloha 5b: Mentimeter – otevřené otázky
Příloha 5b: Mentimeter – otevřené otázky
Příloha 5a: Mentimeter – vyber z více možností
Příloha 5a: Mentimeter – vyber z více možností

Propustky se využívají na konci hodiny. Jedná se o zprávu většinou ve formě lístků či kartiček, které žáci odevzdávají před opuštěním třídy a učiteli slouží k přípravě další výuky. Žáci propustku vyplní většinou anonymně či ukážou gesto (např.  palec nahoru) a mohou opustit třídu. Účelem propustek je poskytnout učiteli zpětnou vazbu o tom, jak žáci rozumí probíranému učivu, a učitel tak má možnost vyhodnotit, kde se jeho třída nachází jako celek na cestě k cíli. Na základě propustek má možnost přizpůsobit svou další výuku aktuálnímu stavu žákovských vědomostí. Žáci také mají možnost si uvědomit, co se naučili, popř. čemu nerozumí a tímto způsobem to předat učiteli.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 6: Propustka – palec nahoru, vodorovně, dolů

Příloha 7: Vyplňování propustky – otevřené odpovědi

Příloha 8: Propustka – práce s větami na začátku další hodiny

Štítky