Práce s cíli a myšlenkové mapy na 2. stupni

Postup FH: Práce s cíli a myšlenkové mapy na 2. stupni
Postup FH: Práce s cíli a myšlenkové mapy na 2. stupni
Příloha 1: Kritéria myšlenkové mapy
Příloha 1: Kritéria myšlenkové mapy
Příloha 2: Myšlenkové mapy v OrgPad.pdf
Příloha 2: Myšlenkové mapy v OrgPad.pdf
Příloha 3: Myšlenkové mapy psané ručně
Příloha 3: Myšlenkové mapy psané ručně

Myšlenkové mapy jsou snosem a větvením myšlenek, vědomostí, které žák o daném tématu má. Mohou sloužit k opakování učiva ve fázi reflexe nebo jako úvod do tématu na začátku hodiny, kdy zjišťujeme, co již žák o daném tématu ví. Myšlenkovou mapu můžeme také využít pro srovnání znalostí, které žák měl na začátku hodiny či probíraného tématu a které získal v průběhu výuky či jako důkaz o (na)učení, tj. zda a v jaké kvalitě žák došel ke stanovenému cíli.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2a: První obrázek – popis myšlenkové mapy žákem

Příloha 2b: Druhý obrázek – popis myšlenkové mapy žákem

Příloha 2c: Třetí obrázek – popis myšlenkové mapy žákem

Příloha 3a: První obrázek – popis myšlenkové mapy žákem

Příloha 3b: Druhý obrázek – popis myšlenkové mapy žákem

 

Štítky