Hodnocení přístupu k distanční výuce AJ s oporou o hodnoticí arch na 2. stupni

Postup FH: Hodnocení přístupu k distanční výuce AJ s oporou o hodnoticí arch na 2. stupni
Postup FH: Hodnocení přístupu k distanční výuce AJ s oporou o hodnoticí arch na 2. stupni
Příloha 1: Hodnoticí arch – distanční výuka
Příloha 1: Hodnoticí arch – distanční výuka
Příloha 2: Ukázky hodnocení 3 dětí
Příloha 2: Ukázky hodnocení 3 dětí
Příloha 3: Brainstorming Jamboard
Příloha 3: Brainstorming Jamboard
Příloha 4: Výsledky dotazníku
Příloha 4: Výsledky dotazníku
Příloha 5: Okomentovaná práce
Příloha 5: Okomentovaná práce

Tento hodnoticí nástroj vznikl k hodnocení 3. čtvrtletí, které žáci kompletně strávili v režimu distanční výuky.

V tomto období vznikla daleko intenzivnější potřeba využívání formativního hodnocení. Vzhledem k doporučení MŠMT v rámci distanční výuky kombinovat synchronní a asynchronní výuku jsme na škole využívali platformu Google Meet a asynchronní výuka probíhala prostřednictvím Google Classroom, což se v naší škole velmi osvědčilo.

Děti pravidelně vypracovávaly úkoly, které byly vždy zadávány v pondělí s termínem splnění do pátku téhož týdne. K vypracovaným úkolům v pátek žáci obdrželi podrobnou zpětnou vazbu a dostali za úkol udělat případné opravy do pondělí do 15,00 hod. (viz příloha 5 – Okomentovaná práce).

 

Štítky