Tvorba kritérií s žáky 2. stupně (na metodě životabáseň)

Postup FH: Tvorba kritérií s žáky 2. stupně (na metodě životabáseň)
Postup FH: Tvorba kritérií s žáky 2. stupně (na metodě životabáseň)
Příloha 1: Životabáseň – vzor
Příloha 1: Životabáseň – vzor
Příloha 2: Kritéria hodnocení životabásně na základě společné analýzy nepovedených prací s žáky
Příloha 2: Kritéria hodnocení životabásně na základě společné analýzy nepovedených prací s žáky
Příloha 3ac: První žákovské práce (s nedostatky)
Příloha 3ac: První žákovské práce (s nedostatky)
Příloha 4ab: Druhé žákovské práce (podle kritérií)
Příloha 4ab: Druhé žákovské práce (podle kritérií)
Příloha 4c: Životabáseň – druhá verze
Příloha 4c: Životabáseň – druhá verze
Příloha 5: Kritéria hodnocení životabásně s body
Příloha 5: Kritéria hodnocení životabásně s body

Práci s kritérii u životabásně jsem využila v 6. A, kde je 25 žáků (13 dívek, 12 chlapců). Výuka probíhala online přes platformu Google Meet během uzavření škol z důvodu pandemie covidu-19. Třída je živá, komunikativní a spolupracující a ani během distanční výuky nedošlo k výraznému zhoršení aktivity. Ve třídě jsou čtyři žáci s podpůrnými opatřeními (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie). I když z prvního stupně byla třída zvyklá diskutovat, když došlo na tvorbu samostatných textů nebo vlastního zápisu, bylo to pro žáky hodně obtížné a většina třídy pouze doslova opisovala informace z učebnice. Domnívám se, že i proto byly první výsledky životabásní velice chabé.

Štítky