Hodnocení klíčových kompetencí žáky 1. stupně

Postup FH: Hodnocení klíčových kompetencí žáky 1. stupně
Postup FH: Hodnocení klíčových kompetencí žáky 1. stupně
Příloha 6: Hodnocení – tabulka
Příloha 6: Hodnocení – tabulka
Příloha 7: Sebehodnocení žáků
Příloha 7: Sebehodnocení žáků
Příloha 8: Slovní hodnocení
Příloha 8: Slovní hodnocení

Slovní formu hodnocení v naší škole využíváme od prvního ročníku, a to jak v rámci průběžného formativního, tak v rámci sumativního hodnocení na vysvědčení. Jsme nově založená škola a fungujeme čtyři roky. Pro nás učitele je to také nově získávaná dovednost. Učíme se používat popisný jazyk a postupně spějeme ke kriteriálnímu formativnímu hodnocení ve většině oblastí hodnocení.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 1: Hodnocení klíčových kompetencí – zadání

Příloha 2: Hodnocení klíčových kompetencí – reflexe A

Příloha 3: Hodnocení klíčových kompetencí – reflexe B

Příloha 4: Hodnocení klíčových kompetencí – kruh

Příloha 5: Hodnocení klíčových kompetencí – aplikace

 

Štítky