Tříbarevné testy ke sledování pokroku žáků na 1. stupni

Postup FH: Tříbarevné testy ke sledování pokroku žáků na 1. stupni
Postup FH: Tříbarevné testy ke sledování pokroku žáků na 1. stupni
Příloha 1: Tříbarevné testy
Příloha 1: Tříbarevné testy
Příloha 2: Následné ověřovací testy
Příloha 2: Následné ověřovací testy
Příloha 3: Vyplněné pracovní listy
Příloha 3: Vyplněné pracovní listy

Tříbarevné testy lze použít v každém předmětu. Já jsem je vytvořila proto, aby si žáci ověřili aktuální stav svých vědomostí při plnění cílů daných období. Zpracovala jsem je pro předmět vlastivěda pro 4. ročník – dějepisnou část. Zařazovala jsem je vždy po probrání tematického celku, jako přípravu pro následný ověřovací test.

Štítky