Práce s cíli v českém jazyce (tematický celek hláskosloví)

Postup FH: Práce s cíli v českém jazyce (tematický celek hláskosloví)
Postup FH: Práce s cíli v českém jazyce (tematický celek hláskosloví)
Příloha 1: Cíle – hláskosloví
Příloha 1: Cíle – hláskosloví
Přílohy 2a–d: Ukázka práce žáků
Přílohy 2a–d: Ukázka práce žáků

Systematickou práci s cíli v hodinách patřících do tematického celku hláskosloví jsem realizovala v 6. A, kde je 25 žáků (13 dívek, 12 chlapců). Výuka probíhala na začátku prvního pololetí, kdy se žáci seznamovali s prostředím a stylem výuky na 2. stupni. Třída spolupracuje, je přemýšlivá, komunikativní. Navštěvují ji 4 žáci s podpůrnými opatřeními (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie).

S cíli týkajícími se hláskosloví (viz příloha 1) jsme začali pracovat druhou hodinu po zahájení tohoto tematického celku a systematicky jsme je využívali až do ukončení tématu hláskosloví, celkem čtyři vyučovací hodiny.

Štítky