Formativní hodnocení v distanční výuce na 1. stupni

Postup FH: Formativní hodnocení v distanční výuce na 1. stupni
Postup FH: Formativní hodnocení v distanční výuce na 1. stupni
Příloha 1: Cíl práce a kritéria hodnocení, způsob zadání práce
Příloha 1: Cíl práce a kritéria hodnocení, způsob zadání práce
Příloha 2: Ukázka prací žáků
Příloha 2: Ukázka prací žáků
Příloha 3: Ukázka vrstevnického hodnocení v aplikaci Seesaw
Příloha 3: Ukázka vrstevnického hodnocení v aplikaci Seesaw
Příloha 4: Zpětná vazba učitele ke konkrétní ukázce práce žáka
Příloha 4: Zpětná vazba učitele ke konkrétní ukázce práce žáka
Příloha 5: Reflexe žáků prostřednictvím Google Forms
Příloha 5: Reflexe žáků prostřednictvím Google Forms

Předložený materiál vznikl v rámci distanční výuky na jaře 2020, ale lze jej využít také v prezenčních hodinách. Ačkoliv byl realizován u žáků v 5. ročníku, je zařaditelný i na jiných stupních vzdělávání. Struktura práce spolu s využíváním jednotlivých technik je aplikovatelná i na další témata, a to nejen ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Metodika práce je volena tak, aby práce žáků v rámci tématu směřovala též k naplnění některých výstupů v rámci digitální kompetence dle nové úpravy RVP z roku 2021.

 

Štítky