Sebehodnoticí technika S-P-N

Postup FH: Sebehodnoticí technika S-P-N
Postup FH: Sebehodnoticí technika S-P-N
Příloha 1: Ukázka řešených úloh se symboly sebehodnocení s komentářem
Příloha 1: Ukázka řešených úloh se symboly sebehodnocení s komentářem
Příloha 3: Ukázka týdenního sebehodnocení (součtové trojúhelníky, metoda S-P-N)
Příloha 3: Ukázka týdenního sebehodnocení (součtové trojúhelníky, metoda S-P-N)

Níže popsanou techniku jsem zařazovala do výuky od prvního ročníku ZŠ převážně v hodinách matematiky (s jednou skupinou žáků jsme začali až ve třetím ročníku). Postupem času začali žáci tuto metodu samostatně volit a využívat i v dalších předmětech a při reflexi různých situací. Jedná se o graficky jednoduchou metodu, která však vyžaduje velkou péči před zahájením používání, během používání a hlavně systematický návrat k předchozím záznamům. Pouze v takovém případě může přinést maximální efekt pro proces učení a pro sebehodnocení (Starý, Laufková, 2016).

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2: Reflexe žáků k metodě S-P-N

Štítky