Reflexe projektu s využitím kartiček ze hry Dixit

Postup FH: Reflexe projektu s využitím kartiček ze hry Dixit
Postup FH: Reflexe projektu s využitím kartiček ze hry Dixit
Příloha 1: Ukázka kartiček
Příloha 1: Ukázka kartiček
Příloha 3: Otázky k sebehodnocení
Příloha 3: Otázky k sebehodnocení
Příloha 4: Kritéria projektu
Příloha 4: Kritéria projektu
Příloha 6: Český překlad hodnotícího videa – podvojný deník
Příloha 6: Český překlad hodnotícího videa – podvojný deník

Kartičky používám s žáky od prvního stupně. Žáci při práci s nimi začínali popisem obrázků, následoval popis asociací a na druhém stupni kartičky využíváme k sebereflexi po ukončené práci či tematickém celku. Žáci se pomocí kartiček učí popisným jazykem formulovat zpětnou vazbu. To znamená, že nehodnotí, co je hezké/dobré/špatné, ale popisují, co vnímají smysly (co vidí, slyší, cítí). Zároveň vše vztahují k daným kritériím. Popisný jazyk se zaměřuje na pozitivní stránky výkonu, učí žáky posoudit vlastní pokrok, plánovat způsoby ke zdokonalení učení a kriticky hodnotit. Obrázky na kartičkách žákům usnadňují vyjadřování.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2: Výstup z projektu

Příloha 5: Sebehodnocení žáků

 

Štítky