Rozvoj sebehodnocení na 2. stupni: Dopis sobě

Postup FH: Rozvoj sebehodnocení na 2. stupni: Dopis sobě
Postup FH: Rozvoj sebehodnocení na 2. stupni: Dopis sobě
Přílohy 1–3: Printscreeny žákovských prací
Přílohy 1–3: Printscreeny žákovských prací

Dopis sobě se využívá ve chvíli, kdy chceme, aby žáci zhodnotili, v jaké fázi učení se nacházejí (můžeme ho zařadit pravidelně každé čtvrtletí či pololetí). V podstatě se jedná o slovní zpětnou vazbu, kterou ale neposkytuje učitel žákovi, nýbrž žák sám sobě.

Štítky