Tříbarevný test na 1. stupni

Postup FH: Tříbarevný test na 1. stupni
Postup FH: Tříbarevný test na 1. stupni
Příloha 1: Příprava vyučovací hodiny
Příloha 1: Příprava vyučovací hodiny
Příloha 2: Tříbarevný test – ukázka 1
Příloha 2: Tříbarevný test – ukázka 1
Příloha 3: Tříbarevný test – ukázka 2
Příloha 3: Tříbarevný test – ukázka 2
Příloha 4: Tříbarevný test – ukázka 3
Příloha 4: Tříbarevný test – ukázka 3

Tříbarevný test jsem poprvé zařadila před koncem školního roku. Zvolila jsem téma „Znáš své město?“. Podrobnější informace o vyučovací hodině naleznete v příloze 1 – Příprava vyučovací hodiny. Pracovní list obsahoval otázky, u kterých jsem nepředpokládala 100% správnost. Z tohoto důvodu byla důležitá třetí fáze, při které si žáci vyhledávali správné odpovědi. Nově použitá technika formativního hodnocení zpestřila výuku a ukázala tak novou formu procvičování učiva. Z tříbarevného testu si žáci vytvořili vlastní učební pomůcku.

Štítky