Individualizace ve výuce čtení

Postup FH: Individualizace ve výuce čtení
Postup FH: Individualizace ve výuce čtení
Příloha 1: Pracovní listy – čtení s porozuměním úrovně 1–3
Příloha 1: Pracovní listy – čtení s porozuměním úrovně 1–3
Příloha 4: Odpovídání na otázky – sebehodnocení žáků
Příloha 4: Odpovídání na otázky – sebehodnocení žáků

Při čtenářském klubu pracujeme přibližně jednou měsíčně s texty zaměřenými na porozumění textu. Při čtení s porozuměním mají žáci možnost si samostatně vybrat vlastní úroveň čtení. 1. úroveň znamená, že texty jsou velmi lehké, vhodné pro začínající čtenáře. Úroveň 2 značí texty, které jsou již mírně náročnější a delší. Texty úrovně 3 jsou vhodné pro pokročilé čtenáře, jelikož texty jsou již obtížné. Tuto volbu si žáci určují vždy samostatně před rozdáváním čtenářských listů, poté mají 25–30 minut času na přečtení a plnění úkolů, následně texty rozebíráme. Na závěr si děti píší vlastní sebehodnocení.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 2: Motivace ke čtení a výběr pracovního listu

Příloha 3: Společná reflexe po samostatném čtení

 

Štítky