Reflexe výuky anglického jazyka na 2. stupni v období distanční výuky prostřednictvím hodnoticího archu

Postup FH: Reflexe výuky anglického jazyka na 2. stupni v období distanční výuky prostřednictvím hodnoticího archu
Postup FH: Reflexe výuky anglického jazyka na 2. stupni v období distanční výuky prostřednictvím hodnoticího archu
Příloha 1: Dotazník v Google formuláři
Příloha 1: Dotazník v Google formuláři
Příloha 2: Dotazník v textovém dokumentu v ČJ a AJ
Příloha 2: Dotazník v textovém dokumentu v ČJ a AJ
Příloha 3: Graficky zpracovaný výsledek průzkumu
Příloha 3: Graficky zpracovaný výsledek průzkumu
Příloha 5: Přepis audionahrávky v českém jazyce
Příloha 5: Přepis audionahrávky v českém jazyce

Tento hodnoticí nástroj (viz příloha 1: Dotazník v Google formuláři ČJ + AJ, příloha 2: Dotazník v textovém dokumentu) vznikl po zavedení distanční výuky, aby bylo možné uzpůsobit časovou a jazykovou obtížnost úkolů, záživnost aktivit a systém zadávání úkolů v rámci platformy Google Classroom.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 4: Rozboru výsledků – reflexe žáků

 

 

Štítky