Vrstevnické hodnocení skupinové práce na základě kritérií na 2. stupni

Postup FH: Vrstevnické hodnocení skupinové práce na základě kritérií na 2. stupni
Postup FH: Vrstevnické hodnocení skupinové práce na základě kritérií na 2. stupni
Příloha 1ac: Vrstevnické hodnocení práce ve skupině
Příloha 1ac: Vrstevnické hodnocení práce ve skupině
Příloha 2: Kritéria My bullet diary
Příloha 2: Kritéria My bullet diary
Příloha 3: Vypracovaný projekt Zuzana
Příloha 3: Vypracovaný projekt Zuzana
Příloha 4: Vypracovaný projekt Jitka
Příloha 4: Vypracovaný projekt Jitka
Příloha 5: Zuzana hodnotí Jitku
Příloha 5: Zuzana hodnotí Jitku
Příloha 6: Jitka hodnotí Zuzanu
Příloha 6: Jitka hodnotí Zuzanu

Vrstevnické zhodnocení práce ve skupině – pokud je v hodině využita skupinová práce, kdy žáci musí na společném úkolu pracovat tak, aby každý ze skupiny přispěl svým dílem, využívám jako určitou formu propustky vzájemné hodnocení žáků. Hodnocení probíhá tak, že žák na papírek napíše pod sebe své jméno tolikrát, kolik spolužáků ve skupině pracovalo.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 7: Žáci hodnotí projekt na základě kritérií

 

Štítky