Vrstevnické učení a sebehodnocení v přírodovědném projektu s žáky 1. i 2. stupně

Postup FH: Vrstevnické učení a sebehodnocení v přírodovědném projektu s žáky 1. i 2. stupně
Postup FH: Vrstevnické učení a sebehodnocení v přírodovědném projektu s žáky 1. i 2. stupně
Příloha 7: Otevřené otázky k reflexi
Příloha 7: Otevřené otázky k reflexi
Příloha 11: Dotazník
Příloha 11: Dotazník
Příloha 12: Vyplněné dotazníky
Příloha 12: Vyplněné dotazníky
Příloha 13: Výukové listy
Příloha 13: Výukové listy

Vrstevnické učení bylo realizováno na škole v přírodě se dvěma skupinami žáků – s žáky 1. a 8. ročníku ZŠ. Vrstevnické učení jako takové je typ učení, kdy se děti učí od sebe navzájem – pracují ve dvojicích nebo skupinách. Často je toto učení velice efektivní, protože děti spolu mluví „stejným jazykem“, takže probíranou látku pochopí rychleji. V našem případě se navíc jednalo o učení mezi různými věkovými skupinami. Vrstevnické učení napříč ročníky na naší škole probíhá pravidelně, v letošním školním roce však bylo realizováno poprvé až v závěru školního roku (z důvodu protiepidemických opatření). Jelikož obě třídy s metodami vrstevnického učení pracují běžně na úrovni své vlastní třídy, bylo nyní cílem zkusit propojit učení mezi těmito dvěma třídami a využít potenciálu obou věkových skupin.

Videa k materiálu jsou k dispozici na:

Příloha 1: Úvodní brainstorming

Příloha 2: Pozorování rostliny

Příloha 3: Společná dohoda

Příloha 4: Čtení

Příloha 5: Společná prezentace

Příloha 6: Další spolupráce

Příloha 8: Reflexe I

Příloha 9: Reflexe II

Příloha 10: Reflexe III