Upravený tříbarevný test v distanční výuce na 2. stupni ve výuce dějepisu

Postup FH Upravený tříbarevný test v distanční výuce na 2. stupni ve výuce dějepisu
Postup FH Upravený tříbarevný test v distanční výuce na 2. stupni ve výuce dějepisu
Příloha 1: Plán hodiny, její realizace
Příloha 1: Plán hodiny, její realizace
Přílohy 2a–g: Autentické ukázky řešení žáků včetně reflexe na konci aktivity
Přílohy 2a–g: Autentické ukázky řešení žáků včetně reflexe na konci aktivity
Příloha 3: Zadání postupu pro žáky
Příloha 3: Zadání postupu pro žáky
Příloha 4: Klíč pro žáky k ověření jejich práce
Příloha 4: Klíč pro žáky k ověření jejich práce
Příloha 5: Text – stoletá válka
Příloha 5: Text – stoletá válka

Materiál vznikl v rámci distanční výuky, kdy byla žákům práce zadávána online.

Mým cílem bylo co nejvíce simulovat výuku s prvky formativního hodnocení a kritického myšlení tak, jako bych to udělala při přímé výuce. K tomuto účelu jsem využila upravenou techniku tříbarevný test, která žákům i učiteli umožňuje sledovat proces učení žáků.

Tuto techniku jsem použila ve fázi seznamování s novým učivem – při evokaci a uvědomění.

Štítky